ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT NING HOOLDUS

*Elektripaigaldiste käidukava koostamine, regulaarne ülevaatus ja kontroll;

*Elektripaigaldiste hooldus ja remont;

*Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine;

*Ohutustehnilise dokumentatsiooni teostamine;

*Muud elektripagaldiste hoolduse, remondi ja kontrollimisega seonduvad tegevused vastavalt seduse nõuetele.