DOKUMENTATSIOON JA MÕÕDISTAMINE

*Dokumentatsioon: elektripaigaldiste nõuetekohasuse tunnistus, vastavusdeklaratsioon, vastavustunnistus
teostusjoonised, tööprojekt, mõõdistuste protokollid;

*Valgustugevuse mõõdistused: elektrotehnilised mõõdistused.