DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ELINSTALLATIONER

*Upprättande av driftscheman för elinstallationer, regelbunden besiktning och kontroll;

*Underhåll och reparation av elinstallationer;

*Kartläggning av elinstallationer och upprättande av arbetsritningar;

*Framtagning av säkerhetsteknisk dokumentation;

*Övriga arbeten inom underhåll, reparation och kontroll av elinstallationer i enlighet med gällande regler.