DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE SYSTEMER

*Utferdigelse av driftsplan for elektriske installasjoner, regelmessig inspeksjon og kontroll;
*Vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner;
*Kartlegging av elektriske installasjoner og utføring av installasjonstegninger;
*Utferdigelse av teknisk sikkerhetsdokumentasjon;
*Andre tiltak knyttet til vedlikehold, reparasjon og kontroll av elektriske anlegg i samsvar med lovkrav.