DOKUMENTASJON OG MÅLINGER

*Dokumentasjon: attest på at elektriske installasjoner tilfredsstiller kravene, samsvarserklæring, samsvarsattest, installasjonstegninger, utføringsprosjekt, målingsprotokoller;
*Målinger av lysstyrke: elektritekniske målinger.