DOKUMENTATION OCH MÄTNING

*Dokumentation: behörighetsintyg för elinstallationer, deklaration om överensstämmelse, överensstämmelsecertifikat, arbetsritningar, elritningar för bygghandlingar, mätprotokoll;

*Mätning av ljusstyrka: elektrotekniska mätningar.