Den estiske riksbankens Eesti Panks bygning

2012. Belysning og relaterte løsninger.