Tjenester

PRISLISTE FOR ELEKTRISKE ARBEIDER

Svakstrømsarbeid – 16€ / t + mva Sterkstrømsarbeid –16 € / t + mva Utrykning (i løpet av 24t) i Tallinn og nærmeste omegn – 30€ /t + mva Vedlikehold og feilsøking på elektriske anlegg – 16 € / t + mva Konsultasjon –16 € / t + mva Montering av belysning – pris etter […]
Se mer

DOKUMENTASJON OG MÅLINGER

*Dokumentasjon: attest på at elektriske installasjoner tilfredsstiller kravene, samsvarserklæring, samsvarsattest, installasjonstegninger, utføringsprosjekt, målingsprotokoller; *Målinger av lysstyrke: elektritekniske målinger.
Se mer

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE SYSTEMER

*Utferdigelse av driftsplan for elektriske installasjoner, regelmessig inspeksjon og kontroll; *Vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner; *Kartlegging av elektriske installasjoner og utføring av installasjonstegninger; *Utferdigelse av teknisk sikkerhetsdokumentasjon; *Andre tiltak knyttet til vedlikehold, reparasjon og kontroll av elektriske anlegg i samsvar med lovkrav.
Se mer

ARBEID PÅ SVAKSTRØMSANLEGG

Data-, telefoni- og TV-nett, automatiske brannvarslingssystemer, dørtelefonsystemer og alarmsystemer.
Se mer

ARBEID PÅ STERKSTRØMSANLEGG

*Elektriske tavler: sikringer, brytere, markering, gruppering og kopling; *Oppvarmingsrelaterte arbeider: varme i gulv, regnvannssystemer, trapper og gangveier; *Kabling: strømkabler, kabler, kabelføringer og -stiger og utendørsnett, kabling for automatikk; *Belysningsrelaterte arbeider: lysarmaturer, lamper, lysrenner, vekselbrytere, dimmere, stikkontakter og brytere; *Jordingsarbeid: jordingsinstallasjon og lynavleder; *Midlertidige elektriske installasjoner: midlertidige elektriske tavler og lysinstallasjoner.
Se mer

ALLE TJENESTER

Vårt foretak tilbyr en stor mengde ulike tjenester. Vi utfører både sterk- og svakstrømsarbeider. Vi driver også med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner, utferdigelse av nødvendig dokumentasjon og målinger. Nøyaktigere beskrivelse av arbeidene vi utfører finner du i listen under. Be om nødvendig om mer informasjon!
Se mer