ARBEID PÅ STERKSTRØMSANLEGG

*Elektriske tavler: sikringer, brytere, markering, gruppering og kopling;
*Oppvarmingsrelaterte arbeider: varme i gulv, regnvannssystemer, trapper og gangveier;
*Kabling: strømkabler, kabler, kabelføringer og -stiger og utendørsnett, kabling for automatikk;
*Belysningsrelaterte arbeider: lysarmaturer, lamper, lysrenner, vekselbrytere, dimmere, stikkontakter og brytere;
*Jordingsarbeid: jordingsinstallasjon og lynavleder;
*Midlertidige elektriske installasjoner: midlertidige elektriske tavler og lysinstallasjoner.