Eesti Panga hoone

2012 aasta. Valguslahendused ja sellega seonduv.