TJÄNSTER

PRISLISTA FÖR ELINSTALLATIONER

Svagströmsarbeten – 32€ / h + moms Starkströmsarbeten – 32 € /h + moms Underhåll och felsökning av elinstallationer – 32 € / h + moms Rådgivning –32 € / h + moms Installation av belysning – enligt överenskommelse Upprättande av nödvändiga handlingar och mätning – enligt överenskommelse Drift, underhåll och kontroll av elinstallationer – […]
Läs mer

DOKUMENTATION OCH MÄTNING

*Dokumentation: behörighetsintyg för elinstallationer, deklaration om överensstämmelse, överensstämmelsecertifikat, arbetsritningar, elritningar för bygghandlingar, mätprotokoll; *Mätning av ljusstyrka: elektrotekniska mätningar.
Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ELINSTALLATIONER

*Upprättande av driftscheman för elinstallationer, regelbunden besiktning och kontroll; *Underhåll och reparation av elinstallationer; *Kartläggning av elinstallationer och upprättande av arbetsritningar; *Framtagning av säkerhetsteknisk dokumentation; *Övriga arbeten inom underhåll, reparation och kontroll av elinstallationer i enlighet med gällande regler.
Läs mer

SVAGSTRÖMSINSTALLATIONER

Data-, tele- och TV-nät, automatiska brandlarmsystem, kommunikations- och bevakningssystem.
Läs mer

STARKSTRÖMSINSTALLATIONER

*Div. arbeten i elskåp: säkringar, strömbrytare, märkning, gruppfördelning och anslutning; *Värmeinstallationer: värmelösningar för golv, hängrännor, trappor och gångvägar; *Kabelförläggning: matarkablar, ledningar, kabelrännor och -stegen samt externa nätverk, kabeldragning för automatiska styrsystem; *Olika belysningsinstallationer: belysningar, ljuskällor, lysrörsrännor, växlande strömbrytare, dimmers, eluttag och strömbrytare: *Jordning: jordningssystem och åskskydd; *Temporära elinstallationer: tillfälliga elskåp och ljusinstallationer.
Läs mer

ALLA TJÄNSTER

Vårt företag erbjuder ett brett utbud av olika tjänster. Vi utför både stark- och svagströmsinstallationer. Dessutom erbjuder vi drift och underhåll av olika elinstallationer samt utför nödvändiga mätningar med upprättande av tillhörande handlingar. En närmare beskrivning av arbeten som vi erbjuder hittar du i listan nedan. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! […]
Läs mer