Reval Sport sportklubb

2013. Injustering av bassängutrustning och belysning.