Lyxlägenhet i Tornimäe

2012. Svag- och starkströmsinstallationer, kabelföring och belysningslösningar, samt injustering av olika system (elstyrda gardiner mm).