Koidula gränsbevakning

December 2011. Starkströmsarbeten, installation av belysning, eluttag och golvvärme.