Restaurang Cru

Januari–maj 2012. Samtliga elinstallationer, inkl. svag- och starkströmsarbeten, kamerabevakning, kassasystem och belysningslösningar.