Buffalo Bar&Grill

Maj och oktober 2013. Samtliga elinstallationer (kamerabevakning, svagströmsarbeten, mobilt övervakningssystem, starkströmsarbeten, sprinklersystem, belysning mm).