STARKSTRÖMSINSTALLATIONER

*Div. arbeten i elskåp: säkringar, strömbrytare, märkning, gruppfördelning och anslutning;

*Värmeinstallationer: värmelösningar för golv, hängrännor, trappor och gångvägar;

*Kabelförläggning: matarkablar, ledningar, kabelrännor och -stegen samt externa nätverk, kabeldragning för automatiska styrsystem;

*Olika belysningsinstallationer: belysningar, ljuskällor, lysrörsrännor, växlande strömbrytare, dimmers, eluttag och strömbrytare:

*Jordning: jordningssystem och åskskydd;

*Temporära elinstallationer: tillfälliga elskåp och ljusinstallationer.