ALLA TJÄNSTER

Vårt företag erbjuder ett brett utbud av olika tjänster. Vi utför både stark- och svagströmsinstallationer. Dessutom erbjuder vi drift och underhåll av olika elinstallationer samt utför nödvändiga mätningar med upprättande av tillhörande handlingar. En närmare beskrivning av arbeten som vi erbjuder hittar du i listan nedan. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

STARKSTRÖMSINSTALLATIONER
*Div. arbeten i elskåp: säkringar, strömbrytare, märkning, gruppfördelning och anslutning;
*Värmeinstallationer: värmelösningar för golv, hängrännor, trappor och gångvägar;
*Kabelförläggning: matarkablar, ledningar, kabelrännor och -stegen samt externa nätverk, kabeldragning för automatiska styrsystem;
*Olika belysningsinstallationer: belysningar, ljuskällor, lysrörsrännor, växlande strömbrytare, dimmers, eluttag och strömbrytare:
*Jordning: jordningssystem och åskskydd;
*Temporära elinstallationer: tillfälliga elskåp och ljusinstallationer.

SVAGSTRÖMSINSTALLATIONER
Data-, tele- och TV-nät, automatiska brandlarmsystem, kommunikations- och bevakningssystem.

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ELINSTALLATIONER
*Upprättande av driftscheman för elinstallationer, regelbunden besiktning och kontroll;
*Underhåll och reparation av elinstallationer;
Kartläggning av elinstallationer och upprättande av arbetsritningar;
*Framtagning av säkerhetsteknisk dokumentation;
*Övriga arbeten inom underhåll, reparation och kontroll av elinstallationer i enlighet med gällande regler.

DOKUMENTATION OCH MÄTNING
*Dokumentation: behörighetsintyg för elinstallationer, deklaration om överensstämmelse, överensstämmelsecertifikat, arbetsritningar, elritningar för bygghandlingar, mätprotokoll;
*Mätning av ljusstyrka: elektrotekniska mätningar.