Meresuu SPA

2010. Tilkopling av bassengteknikk og relatert utstyr.